47 Ab
2
1
Internet Th Gui In
3

TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI INTERNET-CAMERA VIETTEL NỘI THÀNH TP HCM

Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ áp dụng nội thành TP HCM

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đến hotline: 0869.896.689 để được tư vấn chi tiết hơn.

sun1h
220.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
sun2h
245.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
Sun3h
330.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps trở lên
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star1h
255.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G + 1 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star2h
289.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star3h
359.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps trở lên
Miễn phí Modem 5G và 3 Home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký

Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + APP TV360 ( tivi thông minh) áp dụng nội thành TP HCM

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình. Thiết bị modem wifi và App TV360 sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0869.896.689 để được tư vấn chi tiết hơn.

sun1h+ APP TV360
240.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
sun2h+ APP TV360
265.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
sun3h+ APP TV360
350.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps trở lên+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star1h+ APP TV360
275.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star2h+ APP TV360
309.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star3h+ APP TV360
379.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps trở lên+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G và 3 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
1

Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + Box TV360 (tivi thường) áp dụng nội thành TP HCM

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình. Thiết bị modem wifi và đầu Box TV sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0869896689 để được tư vấn chi tiết hơn.

sun1h+ BOX TV360
270.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
sun2h+ BOX TV360
295.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
sun3h+ BOX TV360
380.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps trở lên+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star1h+ BOX TV360
289.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star2h+ BOX TV360
339.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
star3h+ BOX TV360
409.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps trở lên+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G và 3 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký

Danh sách các gói cước doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình sử dụng IP động

Đây là các gói cước dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng internet wifi tốc độ cao . Thiết bị modem wifi 6 sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0869896689 để được tư vấn chi tiết hơn.

PRO300
350.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/1Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
pro600
500.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/2Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
pro1000
700.000đ
/ tháng
Tốc độ 1000Mbps/10Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
meshpro300
450.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/1Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6+ 1 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
meshpro600
650.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/2Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6+ 2 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESHPro100
880.000đ
/ tháng
Tốc độ 1000Mbps/10Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 2 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
Wifi 6
Cong Nghe Wifi 6

Danh sách các gói cước Internet Wifi Doanh nghiệp lớn sử dụng IP tĩnh

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vừa và lớn hoặc đại lý game. Hãy liên hệ đến hotline: 0869896689 để được tư vấn chi tiết hơn.

F90N
440.000đ
/ tháng
Tốc độ 120Mbps/4Mbps
Không có 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F90BASIC
660.000đ
/ tháng
Tốc độ 120Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F90PLUS
880.000đ
/ tháng
Tốc độ 120Mbps/6Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F200N
1.100.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/4Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
[/row]
F200BASIC
2.200.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/8Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F200PLUS
4.40.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/12Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F300N
6.050.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/16Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F300BASIC
7.700.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/22Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký

ƯU ĐIỂM CỦA HOME CAMERA VIETTEL

 • Bảo mật tuyệt đối nhờ dữ liệu được xử lý tại server của Viettel
 • Hình ảnh FullHD, rõ nét mà dung lượng nhẹ
 • Khả năng đàm thoại 2 chiều
 • Tính năng AI cảnh báo khi phát hiện chuyển động

 

Cam 550
CAMEra Trong nhà
690.000đ
Độ phân giải full HD 2Mpx
Hỗ trợ IR lên tới 10m
Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR
Tính năng chống ngược sáng WDR
Tính năng đàm thoại 02 chiều.
Công nghệ nén ảnh theo chuẩn H.265
Góc quan sát 360 độ
Bảo hành 12 tháng.
Đăng ký
Cam 800
camera ngoài trời
990.000đ
Độ phân giải full HD 2Mpx
Khả năng chống nước, bụi IP67
Hình ảnh quan sát có màu vào ban đêm
Có đèn cảnh báo chuyển động ban đêm
Tính năng AI nhận diện chuyển động
Công nghệ nén ảnh theo chuẩn H.265
Có đèn cảnh báo chuyển động ban đêm
Bảo hành 12 tháng.
Đăng ký

  Đăng Ký Lắp Đặt Internet Wifi

  Thông tin khách hàng:

  TỔNG ĐÀI BÁO HỎNG

  • Tổng đài báo hỏng Internet: 18008119
  • Tổng đài dịch vụ di động: 198
  • Đăng ký Wifi Viettel nhanh: 0975.597.597